Nordbysvingen 190, 2230 Skotterud

Nordbysvingen 190 - SOLGT!

Flott småbruk med nyere våninghus og stall i naturskjønne omgivelser

Prisantydning: 5 750 000 kr
Omkostninger: 145 092 kr
Totalpris: 5 895 092 kr
Kommunale avgifter: 15 000 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Formuesverdi: 111 810 kr
Soverom: 3
Primærrom: 150 m²
Bruksareal: 155 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 86200 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 5 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
143 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 750 000,-))
--------------------------------------------------------
145 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 895 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning:
3. september 13.00 - 14.00
Adresse: Nordbysvingen 190, 2230 Skotterud

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Nordbysvingen 190 2230 Skotterud

  Matrikkel

  Gnr. 69 bnr. 13 i Eidskog kommune

  Eiendommen

  Hansbråtan er et koselig småbruk som ligger i stille og naturskjønne omgivelser ikke langt fra Skotterud sentrum i Eidskog kommune. Skotterud er et tettsted og administrasjonssenter i Eidskog kommune. Tettstedet har ca 1400 innbyggere. På Skotterud er det både barne og ungdomsskole, bibliotek, legesenter og alder- og sykehjem. Magnor  ligger også i nærheten, dette er et gammelt industristed med Magnor Glassverk, Hydro Extrusion Norway og flere industribedrifter. Det er videre ikke langt til svenskegrensen og Charlottenberg handlesenter. Eiendommen består av nyere tiltalende våningshus fra 2008 av typen Ninni med tilvalg og ekstra isolering som gjørs til et lav-energi hus. Våningshuset ligger litt vekk fra det opprinnelige tunet på et høydedrag med flotte solforforhold. Videre har eiendommen et nyere stallbygg/driftsbygning  også fra 2008. Her er det 8 stallbokser, men mulighet for totalt 11. Videre består eiendommen av eldre driftsbygning, sidebygning, (eldre bolig), vognskjul, uthus opprinnelig gammel smie, stabbur og jordkjeller. Eiendommen består vider av fulldyrket jord på 16,4 daa innmarksbeite på 7,7 daa og åpen jorddekt fastmark på 1,8 daa.  produktiv skog av høy bonitet er på 54 daa. Gårdstunet utgjør ca 6 daa.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 2008

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus: Type Mester hus Ninni med tilvalg. Byggingen er satt opp på støpt plate på mark. med isolerte ringmurselementer. Vegger i bindingsverk, isolert og kledt med liggende trykkledning. Saltak. A-stoler, tekket med teglstein av typen Norteigl. Vinduer i trerammer med to-lags isolerglass, produsert høst 2007. Inngangsdør i teak.

  Sidebygning, eldre bolig. Bygget antatt 1850. Bruttoareal 153 kvm.
  Bygget står på kjellervegger på gråsteinsmur., det ene kjellerrommet er laget i mur av sparesteinbetong. Veggene over grunnmur er laftet tømmer med stående ytterkledning på deler av huset. Saltak.

  Nyere driftsbygning stall:  Byggeår 2008.  Bygget er oppført på støpt såle på mark. Veggene består av bindingsverk. Tak konstruksjon er saltak, med W-takstoler. Taket er tekket med stålplater.

  Driftsbygning; Byggeår antatt 1850. Låve/driftsbygning er oppført i bindingsverk med stående trekledning i låve og lagerdel. oppført på pilarer og fundamenter  av betong. Låvedel har tregulv, lagerdel har jod gulv. Fjøsdel og stall er delvis oppført i tømmer og betongvegger, utvendig kledd med stående trekledning, Saltak, åstak tekket med eldre takplater i stål og bølgeplater bitumen(asfalt plater)

  Vognskjul: Byggeår 1850. 480 kvm BTA.
  Vognskjulet er oppført på fundamentert av gråstein, laftet tømmervegger med gammel kledning. Saltak, åstak tekket med stål takplater

  Uthus - gammel smie. Byggeår antatt 1850.
  Det er et gammelt laftet bygg, oppført på fundamentert av gråstein, med saltak, åstak, tekket med takplater i stål. Bygningen har nyere gulv innvendig.

  Stabbur. Byggeår antatt 1850Areal 23 kvm BTA.
  Stabburet er oppført på pilarer av tre, på betongfundamenter. Det er laftede tømmervegger, delvis kledd med panel. Saltak, åstak, tekket med stål takplater.

  Jordkjeller: Byggeår ukjent
  Jordkjelleren er et lite bygg opp i skogen, nære det gamle gårdstunet. Byget er i dårlig forfatning, men har en historisk bakgrunn og var en viktig del av gården den gangen gårdsbruket var i drift. Den står nå i gjengrodd skog, og er vanskelig å ta seg frem til.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 3

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 155 kvm

  1.Etasje: 85 kvm P-rom
  2.Etasje: 65 kvm P-rom  5 kvm S-rom


  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Innhold og Standard

  Våningshus:
  1.etg: Bad/vaskerom, stue, kjøkken, gang og spisestue.
  2.etg: Gang, bad og 3 soverom.
  Kjøkkeninnredning: Hvit Sigdal herregård innredning med benkeplater i Corian  Hvit innredning med profiler.
  Sanitærutstyr: Sigdal innredning, Badekar,  Bad 1.etg: wc vegghengt, dusjhjørne innredning og opplegg for vaskemaskin.

  Sidebygning: Gammelt bolighus, som er gjort om til uthus hos kommunen.
  Kjeller. 2 kjellerrom med adkomst fra luke i gulv.
  1. etg: Vindfang, kjøkken, kammers, stue, soverom samt trapp til 2.etg.
  2.etg: Uinnredet, uisolert loft.
  Denne boligen tilfredsstiller ikke dagens krav til komfort, da det mangler bad, do og et tilfredsstillende kjøkken.

  Driftsbygning / stall:
  Inneholder stall med hestebokser og oppholdsrom-salrom.
  Byget er i meget god stand, det er bygget i 2008 og er godt vedlikeholdt. Det er liten slitasje, en moderne stallinnreding. Bygget har standard for en godkjent stalldrift.
  I dag er det 8 hestebokser, men med mulighet til tre ekstra bokser eventuelt vaskespilt og to ekstra hestebokser, varmerør og ventilasjon. Ekstra isolert teknisk rom/salrom med vv-bereder, utslagsvask, hovedsikringsskap og utekran.

  Gammel driftsbygning:
  Inneholder låvedel, lagerdel. Fjøs og stall.
  Driftsbygningen har begrenset bruksverdi og har behov for oppgraderinger for å kunne ha nytteverdi.

  Vognskjul:
  Bruksmuligheter: Eldre vognskjul/redskaps hus benyttes som lager. Begrenset takhøyde og bruksområde.
  Behov for vedlikehold.

  Uthus-gammel smie:
  Gammel smie, benyttes som lager.
  Behov for vedlikehold.

  Stabbur:
  Benyttes som lager.
  Behov for vedlikehold.

  Jordkjeller:
  Eldre utekjeller/jordkjeller i dårlig forfatning.

  Oppvarming

  Vedfyring kakkelovn - Cronspisen og varmekabler i hele 1-etg og bad 2.etg. Balansert ventilasjonsanlegg

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  total_tomtearealogfeste]

  Tun, jord og skog

  Idyllisk gårdstun omkranset med beiter/dyrket mark og skog. En bekk renner gjennom eiendommen. Tomten er lett skrånende, hvor eneboligen er bygget på det høyeste punktet, med utsikt over resten bygningene og tunet.
  Jord, dyrket areal: Dyrket mark kan benyttes ril grasproduksjon. Havn/beite: Fine beiteområder rundt gården. Skog: Skog med høy bonitet, har kun vært tynnet og ryddet de senere år. Jakt og fiske: Eiendommen alene utløser ikke jaktrett på elg eller rådyr. Eidskog har et minste areal på 3.000 daa for elgrett og 500 daa for rådyr.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Pivat adkomstvei i forholdsvis god stand. Lenge ca 300 meter fra Nordbyveien.
  Vann: Vannforsyning fra privat borebrønn.
  Avløp: Privat avløpsanlegg / minirenseanlegg av typen Biovac.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i LNF-område (landbruk, natur og friluft)
  Eiendommen er regulert under kommuneplanens arealdel.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1949/1668-1/13  Best. om adkomstrett  
  Tgl: 11.08.1949 
  Rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:69 Bnr:22  

  1957/206-1/13  Bestemmelse om veg  
  Tgl: 26.01.1957 
  Rettighetshaver:Knr:3416 Gnr:69 Bnr:18

  Ferdigattest

  Ferdigattest på våningshuset og privat avløpsanlegg udatert.
  Forøvrig finnes ingen ferdigattester i kommunes arkiver.

  Informasjon om odelsloven

  Det hviler ingen odel på denne eiendom.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

  Det er ikke konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen, men kjøper må undertegne på  egenerklæringsskjema.

  Eiendommen må driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  5 750 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Thor B. Grønnerød Formuesverdi : 111 810,-

  Våningshuset er i meget god stan, med lite slitasje, og godt vedlikeholdt.

  Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig, nedløp og beslag.
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe og feier. Det mangler feieplattform, stigetrinn er montert.

  Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
  Innvendig  Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Våtrom  Overflater Gulv  Bad
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
  gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
  enn 25 mm.
  Tekniske installasjoner Elektrisk anlegg
  Elektrisk anlegg fra 2008, da huset ble bygget.

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

  Kommunale avgifter

  Kr. 15 000

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er",og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet." Med unntak av beboelseshus er landbrukseiendommen med driftsbygninger og innmark/utmark i utgangspunktet en næringseiendom og selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9 (1). Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.