Snertingsdalsvegen 2039 - 2041 - 2043, 2838 Snertingdal

EN SJELDEN MULIGHET

- Flott melkeproduksjonsbruk i unik beliggenhet.

Prisantydning: 25 400 000 kr
Omkostninger: 636 342 kr
Totalpris: 26 036 342 kr
Kommunale avgifter: 24 912 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 25 400 000 kr
Formuesverdi: 1 174 440 kr
Byggeår: 1860
Soverom: 5
Primærrom: 376 m²
Bruttoareal: 453 m²
Bruksareal: 406 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 4061800 m² (eiet)
Energimerking: G - Lysegrønn
Omkostninger oppsett: 25 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
635 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 25 400 000,-))
--------------------------------------------------------
636 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
26 036 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
bjorn_fosby_eiendomsmegler_landbruksmegling_sarpsborg
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Vising:
Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
Adresse: Snertingsdalsvegen 2039 - 2041 - 2043, 2838 Snertingdal

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Snertingsdalsvegen 2039, 2041, 2043 2838 Snertingdal

  Matrikkel

  Gnr. 239 bnr. 1 i Gjøvik kommune

  Eiendommen

  Velkommen til Ruud gård.  Ruud betyr rydning og er en av de eldste gårdene i Snertingdal. Her har det vært bosetning og drift i over 1000 år. Gården har en historie som eiendom under Kronen (staten) og som gave til kirken, til bruk for soknepresten og som presteenkesete. Driften ble i varetatt av forpaktere av gården til den kom i privat eie på1860 tallet. Gården har vært i samme slekt siden 1882 og dagens eier er 4. generasjon.   En fantastisk og innholdsrik landbrukseiendom i flotte omgivelser i Snertingdal. Tunet ligger høyt og luftig med gode solforhold og unik utsikt. På eiendommen er det full melkeproduksjon. Nytt fjøs med melkerobot fra 2016. Bruttoareal på 1100 kvm. Dagens melkekvote ligger på ca 340 tonn, 86 tonn leid kvote samt 253 tonn egen kvote. Fjøset har kapasitet for en større produksjon. 3 bolighus. (våningshus, kårbolig og utleiebolig). Ærverdig våningshus på 406 kvm BRA byggeår 1860. Rehabilitert 2007. Stor kårbolig på 293 kvm BRA byggeår 1995. Samt utleiebolig på 184 kvm BRA ukjent byggeår, renovert 1980. Forøvrig er det flere bygninger/driftsbygninger på eiendommen, som gir utvidelsesmuligheter. Eiendommen totale størrelse er på 4.016 daa. Hvorav 230 daa er dyrket samt beite på 100 daa, 330 daa innmark. I tillegg er det ca 3000 daa produktiv skog. Bra andel av dette ligger i hogstklasse 4 og 5. Skogen anses som lettdrevet med godt opparbeidede skogsbilveier.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i vestvendt og solrikt til i naturskjønne omgivelser ca 4 km nord øst for Snertingdal. Adkomst via privat gårdsvei direkte fra Snertingdalsvegen. 30 km til Gjøvik, 27 km til Mjøsbrua med gode
  veiforbindelser mot Hamar og Osloregionen og nordover mot Lillehammer og Gudbrandsdalen.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1860, modernisert i 2007

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus oppført opprinnelig ca 1860, rehabilitert 2007.
  P.rom 376 kvm
  Bruksareal: 406 kvm
  Bruttoareal: 440 kvm
  Fundamentering, grunnmur og kjellergulv: Eldre del med gråsteinsmur, tilbygg med lettklinkerblokker, utvendig/innvendig pusset. Støpt kjeller med jordgulv. Hele bygningen er fundamentert på fjell. Drenert rundt bygget i 2007 i forbindelse med tilbygg.
  Konstruksjon metode over grunnmur og utvendige fasader: Eldste del er laftet tømmer, tilbygget i isolert bindingsverk. Bygningen er oppført i to fulle etasjer samt romslig loft. Hele bygget ble etterisolert og ny panelt i 2007.
  Etasjeskiller i trebjelkelag. Gulv på grunnplan åpnet, fjernet leire og isolert.
  Dører og vinduer: Alle vinduer skiftet i 2007 med nye rammer i treverk og isolerglass. Nye inngangsdører i god kvalitet. Vinduer med utforming som opprinnelig vinduer.
  Takkonstruksjon med yttertak: Saltak tekket med stein. Beslag, takrenner og nedløpsrør. Taket ble nylagt i 2007. Loftet er etterisolert.
  Piper og ildsted: En pipe, innvendig rehabilitert med nyt innvendig rør. Flere innvendige ildsteder tilkoblet. Pipe og ildsteder uten anmerkninger. Peis ovn i stue
  Nytt elektrisk anlegg i 2007. Termofotografert i 2020.

  Kårbolig: 1990-1995.
  Fundamentering:, grunnmur og kjellergulv: Ringmur av lettklinkerblokker, utvendig/innvendig pusset. Støpt kjellergulv. Utvendig drenert og påmontert grunnmursplast.
  Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendig fasader: Isolert bindingsverk i en og halv etasje. Etasjeskiller i trebjelkelag. Bygningen er utvendig panelt med tømmermannspanel.
  Dører og vinduer: Vinduer med trerammer og isolerglass. Dører av normal kvalitet.
  Takkonstruksjon med yttertak: Saltak i kors, tekket med stein. Beslag, takrenner og nedløpsrør:
  Piper og ildsteder: En element pipe, beslått over tak. Tilkoblede ildsteder.
  Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer. Anlegget ble termofotografert i 2020.

  Røkterbolig: Ukjent byggeår. Renovert i 1980.
  Fundamentering, grunnmur og kjellergulv.: Støpt ringmur under opprinnelig bygg, tilbygg på støpt markplate. Støptkjellergulv.
  Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader: Opprinnelig Byg i isolert bindingsverk i en og halv etasje. Tilbygg i isolert bindingsverk i en etasje. Etasjeskille i trebjelkelag.
  Dører og vinduer: Husmorvinduer i hele bygget. Dører av normal kvalitet fra byggetidspunktet.
  Takkonstruksjon med yttertak:: Saltak tekket med profilerte plater. Takrenner og nedløpsrør.
  Pipe og ildsted: En pipe med tilkoblede ildsteder.
  Elektrisk anlegg: Skrusikringer.

  Nytt Fjøs:  Oppført i 2016 Bruttoareal: 1100 kvm.
  Komplett fjøssystem levert av Fjøssystemer. Fjøset er oppført i stålbuer, vegger og tak utgjør isolerte sandwich elementer. Bygningen er fundamentert på utsprengt tomt. Bygningen er utstyrt med styrt ventilasjon, 3 takvifter og veggventiler, 60 liggebokser. Lely melkerobot.
  Spaltegulv, kanalomrøring og skraperobot. Utvendig betong gjødselkum på 2.450 kbm. Gjødsel pumpes til utvendig kum. Elektrisk formixer med utforing via takbånd. To utvendig kraftsiloer a ca 17 kbm, med skruemating. Programbar fordeling til formixer.
  Dagens produksjon ligger på 330 tonn, 85 tonn leid kvote samt 245 tonn egen kvote. Avdrått de siste arene har ligget på noe over 9.000 kg. Fjøset er beregnet for produksjon på inntil 440 tonn basert på dagens avdrått.
  Byggingen er oppført sørvest på tunet. Det er eget brannvarslingsanlegg for fjøset. Videoovervåking. Eget borehull for vann.

  Gammelt Fjøs: Oppført 1974. Bruttoareal: 658 kvm.
  Bygningen ligger nordvest for våningshuset. Bygningen inneholdt et båsfjøs på 420 kvm med 34 båsplasser. I nordenden er det oppført låve på 240 kvm. Grunnplanet har støpt gulv, 2 stk Larvik  silokummer og uten annen innredning. Innkjøring på nordvestvegg. Innvendig kjørebane med utvendig støpt bru fra nordøst. Uisolert bindingsverkkonstruksjon utvendig kledd med stående panel. Saltak tekket med profilerte plater.
  Fjøsdelen har en underliggende støpt gjødselkjeller på ca 2/3 av arealet.  Innvendig forbrisk etter midten av bygget og øvrig areal med spalteplank. Innvendig takhøyde på ca 2,30 m. Isolert bindingsverk konstruksjon i en etasje. Utvendig kledd med stående panel. Innvendig vegger og himlinger kledd med plater. 2 ventilasjonsvifter med omviklede motorer, manuelle lufteluker på yttervegg. Delvis nye fronter mot forbrisk. Saltak tekket med profilerte plater. Fjøset var i sin tid basert på rørmelkeanlegg. I dag brukes noe av arealet til ungdyr. Underliggende gjødselkjeller med gjødselport. Helebygget er fundamentert på fjell. Felles brannvarsling med alle hus på tunet. Fjøset bærer noe preg av å stå ubrukt, forøvrig er bygningen i normalt god teknisk stand.

  Garasje/vognskjul: oppført i 1984. Bruttoareal 387 kvm.
  Bygningen er oppført øst for fjøset i skånende terreng. Byget er fundamentert på fjell og oppført i to etasjer. Grunnplanet er oppført med støpte vegger, gulv og himling. Porter på langvegg mot sydvest. To garasjeporter med doble blad dører og verksted del mot nord med foldeport. Innvendig takhøyde på 3,15  meter.
  Overbygg i limtrebuer, utvendig kledd med tømmermannspanel. Saltak tekket med profilerte plater. Skyveporter på nordøstvegg og port på kortvegg mor sydvest. Skyveporter med innkjøringshøyde på 2,95 meter.  Innlagt strøm og felles brannvarslingsanlegg.
  Bygningen er solid fundamentert og uten synlige setninger eller skader. Noe begrenset både dybde og innkjøringshøyde til dagens landbruksredskap. I andre etasje er det mulighet og forberedt for en større port i sørvegg.

  Stabbur/vedskåle: Byggeår 1800 Rehabilitert 1950  Bruttoareal: 110 kvm
  Bygningen er oppført sydøst på tunet rett nordøst for kårbolig. Den opprinnelig delen i nordvest utgjør stabbur fra 1800 tallet i tømmer. Bygget ble 1950
  tallet påbygd mot sydøst med vedskåle. Hele bygget ble kledd med tømmermannspanel, saltak tekket med plater. Stabbur ble ombygd til et enkelt
  korntørkeanlegg som de senere årene ikke har vært i bruk. Bygningen har adkomst med vei på både sydvest og nordøst vegg. Bortsett fra vedskåle har bygningen i dag liten driftsrelevans.

  Utelåve byggeår er ukjent.  Bruttoareal
  Bygningen er oppført nordvest for tunet. Laftet tømmerbygg i en etasje fundamentert på ringmur av naturstein og støpte pilarer. Saltak tekket med
  bølgeblikkplater. Innvendig tregulv på bjelkelag. Bygningen brukes i dag til lagring av materialer. Opplysninger bygger på eiers informasjon. Bygningen lot seg ikke besiktige som følge av snø.

  Kommentar til andre verdier: Husmannsplassen ligger ca 400 meter rett nord for tunet inntil et mindre skifte med fulldyrka areal. Eiendommen har ikke direkte veiadkomst og heller ikke vann eller strøm. Bygningsmassen består av et enkelt bolighus med kjøkken, kammers og stue. oppført i laftet tømmer, fundamentert på gråsteinsmur. Bølgeblikktak. En pipe. I tillegg ligger et eldrefjøs og en utedo på tomta.
  Husmannsplassen er ikke besiktiget da det var mye snø på befaringsdatoen.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 5

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 376 kvm, Bruksareal: 406 kvm, Bruttoareal: 453 kvm, Grunnflate: 200 kvm
  Våningshus
  Kjeller:          30 kvm sekundærrom
  1.Etasje:      188 kvm primærrom.
  2.Etasje:      188 kvm primærrom

  Kårbolig:
  Kjeller:     46 kvm primærrom, 38 kvm sekundærrom
  1.etasje: 120 kvm primærrom, 3 kvm sekundærrom.
  2 etasje:    86 kvm primærrom.

  Utleiebolig:
  Kjeller: 48 kvm sekundærrom
  1 etasje: 77 kvm primærrom, 4 kvm sekundærrom.
  2.etasje: 46 kvm primærrom, 9 kvm sekundærrom.
   

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

  Standard

  Våningshus: I 2007 ble bygningen påbygd og vesentlig påkostet og holder i dag en god standard. Både innvendig og utvendig er det lagt ekstra arbeide/kostnader med utforming. Ved restaurering og oppføring av tilbygget er det lagt vekt på å opprettholde den opprinnelige sen empi stil.

  Bad og vaskerom:
  Bad 2 etg: Flislagt gulv med varme. Flislagte vegger. Dusjnisje, badekar, vegghengt toalett, doble servanter.
  Bad 2 etg en suite: Flislagt gulv med varme, flislagte vegger. Dusjnisje, doble servanter, toalett.
  Vaskerom 2 etg. Flislagt gulv med varme. Panelte vegger. Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.
  Toalett 1 etg. Flislagt gulv med varme. Wc og servant.
  Vaskerom/garderobe 1 etg: Flislagt gulv med varme. Dusjkabinett
  Alle rom med flislagte gulv har Otta Pilar Guri skifer på gulv
  Kjøkken:
  Flislagt gulv med varme. Panelte vegger. Innredning med hvite glatte fronter. Overskap. Laminerte benkeplater. Nedfelt induksjons koketopp, innbygd
  stekeovn, dampovn og kaffemaskin. Oppvaskmaskin.
  Innvendige overflater:
  Første etasje med skiferfliser, heltre eikegulv eller parkett. Andre etasje med parkett eller skiferfliser.
  Veger med paneler, tapet eller brystning.
  Himlinger med plater eller paneler
  Det er lagt ekstra arbeide i utforming av listverk.
  Innvendig overflater holder en god standard.

  Kårbolig
  Bad og vaskerom
  Bad i begge etasjer. Begge med flislagt gulv og elektriske varmekabler. Dusj, servanter og toalett.
  Separat toalettrom i første etasje.
  Kjøkken
  Innredning med furufronter. Komfyr og avtrekksvifte. Oppvaskmaskin. Kjøkkenet er fra tidlig 1990 tallet.

  Innvendige overflater
  Gulv med belegg, fliser eller parkett.
  Vegger med vesentlig furupanel eller halm tapet.
  Vann/avløp (innvendige installasjoner)
  Varmtvannsbereder i kjellerrom med sluk.
  Elektrisk anlegg
  Sikringsskap med automatsikringer. Anlegget forøvrig er ikke vurdert da dette krever spesialkompetanse. Anlegget ble termofotografert i 2020.
  Annet
  Bygningen er tilkoblet felles brannvarslingsanlegg.
  Utvendig veranda mot syd og vest.

  Røkter bolig:
  Bad og vaskerom:
  Baderom med varmekabler og våtromsbelegg med fals. Panelte vegger. Dusjkabinett, toalett og servant.
  Kjøkken:
  Eldre innredning med glatte fronter. Laminert benkeplate. Komfyr, oppvaskmaskin. Gulv med belegg og panelte vegger og himling.
  God plass til kjøkkenbord/spiseplass.
  Innvendige overflater
  Gulv med parkett, belegg eller laminat.
  Vegger med paneler
  Vann/avløp (innvendige installasjoner)
  Varmtvannsbereder i kjeller.

  Oppvarming

  Våningshus: Vann til vann varmepumpe med vannbåren gulvvarme i første etasje og delvis i andre etasje.. I tillegg til strøm og ved. 2 borehull og varmepumpe.
  Kårbolig: Luft til luft varmepumpe. Strøm og ved.
  Røkterbolig: Ved og strøm.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 4 061 800 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Jord og beite: Fulldyrka areal er fordelt på flere skifter rundt tunet. Alle skiftene er hellende møt sørvest, delvis noe brattlendt men ikke mer enn normalt for området. Noe av arealet har grunt matjordlag og derfor kan være vanskelig å drenere. Deler av arealet er ny drenert, forøvrig blir drenering fortløpende vedlikeholdt. Noe av arealet er inngjerdet. Hele arealet brukes til grovforproduksjon. NIBIO s jordmonnskart har ikke registeringer for eiendommen. Innmarksbeite ligger i ytterkant av fulldyrket areal. Arealet er inngjerdet og brukes til beite for eiendommens melkebusetning og ungdyr.

  Skogbruksplan av 2014 har oppdelt skogarealet på 4 teiger. I realiteten utgjør arealet tre teiger. Et arealet rundt Ludsætra på 8,8 daa utgjør den 4. teigen. Den største teigen ligger fra tunet og nordover. En teig er beliggende nordvest for tunet og mot Vesle Kråkhugu. Den siste teigen ligger noe syd for tunet ved Rudsætra. Alle tre teigene har skogsbilveidekning kl 3 men med noe varierende dekningsgrad. Alle veiene er organisert i forskjellige veilag med varierende andeler, samt noe egen veidekning. Teigen ved Rudsætra har adkomst i nordenden med en stikkvei sydover mot et myrområde ved Lysa. Lysa er et myrområde som krysses via en traktorvei. Syd i denne teigen står det en del granbestand i hkl 5. Sydvest i teigen er det fredet et areal på ca 500 daa. Arealet inngår i Evjemyra naturreservat. Mye av eldre skog nord i teigen ble avvirket i 2016 og 2017. Det meste utgjorde hkl 5 supplert med noe hkl. 4. Allt vesentlig av virke utgjorde gran. Arealet er i ettertid tilplantet. Bortsett fra myrområdet er teigen lettdrevet med relativt kort driftsvei. Skogsbilvei inn i teigen er fordelt på 2 veilag samt noe egen vei. Teigen i nord har skogbilveidekning inn i både nordenden og sydenden av teigen organisert i veilag. Teigen var tidligere en del av et oppløst sameie. Teigen har lite eldre skog. Teigen er adskilt med et myrområde ca. midt på teigen. Da det er veidekning i syd og nord er driftsavstand i snitt 300 til 400 m i terreng. Driftsforholdene forøvrig er normale for området. Teigen beliggende fra tunet og nordover har felles skogsbilvei sammen med Gjøvik kommune inn i nordenden av teigen. Veien ble betydelig oppgardert i 2016 med sprengstein fra opparbeidelse av tomt til nytt fjøs. Det er opparbeidet traktorvei fra tunet og inn i den søndre delen av teigen. Den midtre delen av teigen har dårlig veidekning, her også den dårligste boniteten. Dårlig bonitet og lang terrengtransport gir en marginal avkastning på drift. Beregninger og opplysninger er basert på skogbruksplan av 2014 supplert med aktivitetsoversikt fra skogfondkonto. Det kan synes som stående kubikkmasse er forsiktig vurdert i skogbruksplan da beregnet kubikkmasse i avvirket bestand er noe lavere enn innmålt virke justert med tillegg for topp, avfall og miljøhensyn. Dette basert på summeringer fra skogbruksplan for hvilke bestand som er avvirket. I perioden etter 2014 er det avvirket 5.397 kbm innmålt virke. Justert for topp, avfall og miljøhensyn (20%) utgjør dette 6.476 kbm. stående virke. I samme periode har tilveksten utgjort 8.124 kbm. Samlet stående kubikkmasse i 2021 utgjør 36.475 kbm. 98% av dette utgjør granbestand. Det er i samme periode nyplantet 35.225 planter og markberedet 186 daa. Etter 2014 har det kun vært avvirket tømmer i 2016 frem til dags dato. Noe av avvirkningen i 2016 ble først innmålt i 2017. Hogstklassefordeling er justert med avvirket areal i hkl. 4 og 5.Ved beregning av avkastning er et snitt av virkespris for området de siste 10 år lagt til grunn. Hogst og utkjøring er vurdert til kr. 150,-/kbm. Det er trukket utgifter til fremtidig kulturarbeider, måle, fou og andre avgifter. Veivedlikehold og administrasjon. Det er registrert flere MIS figurer på eiendommen. Type og omfang er vurdert til å ha liten økonomisk betydning for verdsetting av skogen. Det henstilles til eventuell kjøper å gjøre seg kjent med beliggenhet og omfang.
  Skogen samlet sett har en brukbar skog bilvei dekning, bra andel med stående virke i hkl. 4 og 5 men delvis noe vanskelig tilgjengelig. Driftsforholdene er normale for området. Det gjøres oppmerksom på at skogen ikke kunne besiktiges da skogsbilveier ikke var brøytet.

  Eiendommen har tre større skogteiger beliggende spredt i området. Jakt er derfor noe forskjellig organisert fra teig til teig.
  Teig ved Rudsætra er utleid i sin helhet til privat jeger. Dette omfatter elg, rådyr og småviltjakt. Arealet utgjør ca 1.700 daa.
  I teig mot nord ved Lund Sætra inngår arealet i et felles grunneierlag som organiserer jakt. Utbytte godtgjøres etter areal. Arealet utgjør ca 500 daa.
  Hoved teigen beliggende fra tunet og nordover benyttes av eier til jakt. Småviltjakt i denne teigen er bortleid med en skiftelig kontrakt løpende i fem år fra 2021.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Vanntilførsel: Privat brønn og borehull. Kloakkanlegg: Minirenseanlegg og infiltrering i grunn

  Reguleringsplan

  LNFR. Nåværende tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag
  Faresone: Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabel) Flom

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1829/900006-1/19UTSKIFTING
  TGL: 30.11.1829
  Sameieskogen Kragehodet
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1845/901639-1/19UTSKIFTING
  TGL:10.06.1845
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1911/900262-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  TGL: 15.06.1911
  Rettighetshaver GJØVIK KOMM.

  1919/900262-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  TGL: 24.06.1919
  over Ruudshaugen og Kvernsveen

  1926/900168-1/19BESTEMMELSE OM GJERDE
  TGL: 07.01.1926
  I RUUDS YTTERMARK OG GRØTERUD SKOG
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1934/900271-1/19ERKLÆRING/AVTALE
  TGL: 22.01.1934
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1938/902856-1/19ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  TGL: 15.02.1938
  Rettighetshaver Gjøvik kommune
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1954/5531-1/19RETTIGHET
  TGL: 21.12.1954
  RETTIGHETSHAVER:GJØVIK KOMMUNE
  Org.nr: 940155223
  LEIEAVTALE
  LEIE-TID: 99 ÅR
  ÅRLIG AVGIFT NOK 20
  TOMT TIL BRØNN
  BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
  MED FLERE BESTEMMELSER

  1966/1467-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  TGL: 19.03.1966
  :Knr:3407 Gnr:238 Bnr:7
  Skogsbilvegen riksveg 210
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1976/3118-1/19BESTEMMELSE OM VEG
  TGL: 08.04.1976
  felles

  1976/3126-2/19BESTEMMELSE OM VANNRETT
  TGL: 08.04.1976
  :Knr:3407 Gnr:239 Bnr:9
  Bestemmelse om vannledning

  1980/7576-1/19BESTEMMELSE OM VANNRETT
  TGL: 08.09.1980
  :Knr:3407 Gnr:237 Bnr:13

  1985/861-1/19FREDNINGSVEDTAK
  TGL: 28.01.1985
  Evjemyra naturreservat
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1988/7177-1/19FREDNINGSVEDTAK
  TGL: 03.08.1988
  Evjemyra Naturreservat
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1994/5236-1/19JORDSKIFTE
  TGL:11.07.1994
  Kopi av rettsboka på gnr. 250/1
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  1995/6793-2/19FØDERÅD
  TGL: 22.09.1995
  Rettighetshaver: RUUD JOHAN 050227 og ELDBJØRG 121032
  Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av føderåd, forbeholder
  RUUD JOHAN og ELDBJØRG seg panterett i eiendommen, med prt.
  etter lån begrenset til kr. 1.200.000,-

  2016/721710-1/200PRIORITETSBESTEMMELSE
  TGL: 10.08.2016
  VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2016/721707-1/200

  1995/6793-3/19BRUKSRETT
  TGL: 22.09.1995
  Rettighetshaver: RUUD JOHAN 050227 og ELDBJØRG 121032
  Gjelder Øvermarka skog i 1995

  2016/721710-1/200PRIORITETSBESTEMMELSE
  TGL: 10.08.2016
  VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2016/721707-1/200
  1997/199-1/19ERKLÆRING/AVTALE
  TGL: 13.01.1997
  Elektriske kraftlinjer m.m.
  Rettighetshaver VESTOPPLAND KOMMUNALE KRAFTSELSKAP.

  2007/523450-1/200ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  TGL:28.06.2007
  RETTIGHETSHAVER:ETNA NETT AS
  Org.nr: 882783022
  2009/237740-1/200PANTEDOKUMENT


  2009/859559-1/200JORDSKIFTE
  TGL: 11.11.2009
  Sak: 0500-2006-0025 Ambjør og Ruud skog
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  Ferdigattest

  Det foreligger midlertidig brukstillatelse på Kårbolig fra 06.11 1995. For de øvrige byggene finnes ingen opplysninger i kommunenes arkiver.

  Informasjon om odelsloven

  Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  25 400 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Hans Andreas Trætteberg Takstdato : 25.03.2021 Teknisk (byggmassens) verdi : 25 400 820,- Markedsverdi : 25 400 000,- Teknisk verdi : 25 400 820,- Formuesverdi : 1 174 440,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 24 912 pr. år inkl eiendomsskatt

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (vet tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.
  Kårboligen er i dag bebodd av selgers mor. Hun forbeholder seg retten til å bebo denne eiendommen, så lenge hun selv måtte ønske. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.
  Energimerkingen gjelder våningshuset. Det er kun mulighet for å registere 1 energimerking i systemet. Megler har energimerkingen for de øvrige beboelseshusene. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.