Årnes, Sørli, Stamnnæsset Gård - SOLGT!

Prisantydning: 3 380 000 kr
Omkostninger: 85 842 kr
Totalpris: 3 465 842 kr
Kommunale avgifter: 13 529 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 139 m²
Bruttoareal: 265 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 3 380 000 kr
Soverom: 5
Byggeår: 1968
Energimerking: F - GUL
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 265 m²
Tomteareal: 1534426 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 3 380 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
84 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 380 000,-))
--------------------------------------------------------
85 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 465 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 24.06.2020
  Ønsker du å delta på visning må du i forkant avtale eget tidspunkt med megler tlf 417 97 200
  Adresse: Aglenvegen 60, 7819 Fosslandsosen

  Beliggenhet

  Adresse

  Aglenvegen 60 7819 Fosslandsosen

  Matrikkel

  Gnr. 47 bnr. 1 i Namsos kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i et naturskjønt område på Otterøya, med utsikt utover fjorden. Gårdstunet ligger ved Aglenvegen.
  Landbruket i området er noe mindre aktivt enn tidligere, men mesteparten av arealer blir fremdeles holdt i drift. Idag er det 4 driftsenheter på melk på Otterøya- området. Det er etter takstmannens kunnskap omkring 6 km til skole, 8 km til butikk og omkring 27 km til Namsos by. Eiendomsteigen Stamneset ligger omkring 12 km lengre nord for hovedteig med gårdstun. Gårdstunets høyde over havet er 18 meter.

  Årnes, Sørli, Stamnæsset

  Eiendommen Årnes er en tradisjonell landbrukseiendom hvor det tidligere er drevet melkeproduksjon som hovednæring. I dag er eiendommen noe preget av forfall, men har fremdeles en del inntekter fra utleie. Gårdens melkekvote leies ut i sin helhet til Otterøy samdrift. Videre har eiendommen drevet med kilenotfiske etter laks som tradisjonelt sett har vært en viktig bi- inntektskilde for gårder på Otterøya. Eiendommen har Hjort og Elgjakt som inngår i Otterøya Storvald.

  I over hundre år har det blitt fisket laks i kilenot i Namsenfjorden, og på Otterøya står tradisjonen fortsatt sterkt. Namsos er landets desidert største kilenot-kommune, med en fangst på i overkant av 39 tonn i 2019. De siste årene har fangsten i nøtene skutt i været, og i 2017 ble det fisket hele 52 tonn i Namsenfjorden. Villaksen verdsettes høyt som mat, noe som har gitt en fin utvikling på markedspris for villaks. (kilde: Namdalsavisa 11.06.2020)

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1968
  Opplyst byggeår er for Våningshus.
  Byggeår for driftsbygning er 1964, for garasje 1964 og for hvilebu Stamneset / Lostranda 2 er 2008.

  Bygninger og byggemåte

  Bebyggelsen består av bolighus, garasje, driftsbygning og hvilehus.

  VÅNINGSHUS:
  Bygning oppført på plasstøpt kjeller i isloert bindingsverk, trolig med fagverkstakstoler til bæring i tak.
  Takplater i stål er byttet i 2006. Det ser ut for takstmennene at stueavdeling mot øst er påbygd rundt 1986. Kledd med stående bordkledning.

  GARASJE:
  Bygningen står på støpt betongplate med 30 cm høy ringmur i betong. Bygningskropp i uisolert bindingsverk med helbærende takstoler i
  treverk. Kledd med stående bordkledning i fremkant og eternittplater på resterende vegger. Låvekledning i mønet. Tak på bygningen er
  av stål og ser ut til å være av nyere dato. På fremsiden av byningen er det en skyveport i treverk som er ca 2,5 meter høy og 3 meter bred, samt en normal inngangsdør.

  DRIFTSBYGNING:
  Driftsbygning oppført 1964, påbygd 2 spenn (2*3,6m) i 1977. Videre er det en tårnsilo i treverk helt nord på bygget som er kondemnerbar. Denne siloen anslås til å være 9 meter høy og 7 meter bred. Bygningen har også en betongsilo i vestre del som er omkring 6 meter djup og 6 meter i diameter. Bygningen har plasstøpt kjeller på 160 x 10 meter med ca 3 meter effektiv dypde. Videre er det flyterenner i den vestlige delen av bygget
  som er 4 lange og omkring 1,2 meter dype. 1 etasje er oppført i bindingsverk, hvor alle rom unntatt lager og fôrsentral er isolert og kledd med fuktavstøtende sponplater. Låve er oppsatt som en stolpekonstruksjon med tregulv på bæring i treverk. Utbygg mot øst har fungert som melkerom og utført isolert bindingsverk. Bygningen er i hovedsak kledd med eternitt plater på vegg og tak. I husdyrrom er det delvis båser med gjødselrist og delvis spalteareal. Kjelleren har hatt gjødseltapping til vogn nord for silo med egen krane.

  HVILEHUS:
  Bygningen er ikke befart av takstmann da vei til området Stamneset ikke var fremkomment med bil. Bygningen er oppført i bindingsverk med trekledning på støpte søyler. Det er metallplater til taktekke, oppført som hvilebu i forbindelse med næringsformål (kilenotfiske) i 2008. Totalt er
  bygningen på ca. 50 kvm.

  Informasjon er hentet fra Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand, datert 09.06.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Landbrukstakst samt Tilstandsrapport utført av Andre Solberg, datert 04.06.2020.

  Antall rom (evt. senger)

  Soverom: 5

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 193 kvm, Bruksareal: 139 kvm, Bruttoareal: 265 kvm
  Arealet gjelder for Våningshus.

  BYGNINGER PÅ GÅRDEN ÅRNES
  Våningshus: 193 kvm P-rom, 139 kvm Bra og 265 kvm Bta.
  1. etasje - 2 VF, Kjøkken, Stue, Gang, 4 soverom, Bad/WC, Vaskerom.
  Kjeller - Gang, Soverom, Vaskerom, WC, Uinnredet kjeller, Bod, Lager.

  Driftsbygning: 340 kvm Bta.
  Kjeller: Gjødselkjeller under deler av bygget 160 m2 x 3 m effektivt.
  1. etg.: Husddyrom, melkerom, omkledningrom, boder, fôrsentral.
  2. etg.: Låveareal og 2 tårnsiloer.

  Garasje: 77 kvm Bta.
  1. etg.: Lager.

  Hvilebu: 50 kvm Bta.
  1. etg.: Stue, hems, soveplass og bod.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger kun eventuelt integrerte hvitevarer på kjøkken i Våningshus, i den tilstand og beskaffenhet som de befinner seg i, uten ytterligere garantier.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  VÅNINGSHUS:
  Boligen bærer preg av mangelfull vedlikehold.
  I odelstaksten fra 2013 er det beskrevet "tegn til fuktighet i kjeller". Det er mye som tyder på at dette ikke er gjort noe med av forrige eier, og kjelleren fremstår i dag i meget dårlig forfatning. Vinylbelegg i kjelleren er i ferd med å gå i oppløsning, det er registrert fukt i trekonstruksjoner som har kontakt med betongkonstruksjoner. Utvendig kledning har råte flere steder, det meste av vinduer er koblede vinduer fra byggeår. På det ene soverommet er det registrert svertesopp/muggsopp på yttervegger. Om ny eier ønsker å bevare boligen, er det behov for oppgraderinger av betydelig omfang. Det er registrert avføring fra mus på kjøkken, vaskerom og kjeller. Det er utettheter i yttervegg og grunnmur som letter tilgangen for smågnagere. Det mangler i tillegg musklosser bak kledningen. Om konstruksjonen er påvirket av smågnagere er ikke undersøkt, men det kan være tenkelig.

  DRIFTSBYGNING:
  En del vinduer og dører er ødelagt og gjødselport på nordre side er åpen og dør henger i en hengsel. Det har vært plass til 28 båser og 3 binger i bygningen. Av innredning har det vært bås og bingeinnredning, melkeanlegg og tks apetittforvogn. Innredning fremstår idag som totalt nedslitt og er delvis nedplukket. Bygningen fremstår svært slitt og trenger betydelige påkost for å kunne nyttes til husdyrdrift. En del areal på låve kan nyttes som
  lagerareal for lettere lagerobjekt som båter mm.

  GARASJE:
  Betongplaten og ringmuren i bygningen i nordvestre del har tydelige setningskader og er preget av at kulde har jobbet med bygget. En kan se sprekker og sterk helling på gulv i bygget. Det er også uklart om det kan være en gammel dieseltank nedgravd i forbindelse med bygget da det ser ut til å være påfyllingsrør og pumpe på nordøstre side av bygget. Bygningen fremstår som potensiell garasje og lagerplass.

  HVILEBU:
  Bygningen er ikke befart da vei til området Stamneset ikke var fremkomment med bil. Etter det takstmannen har fått fortalt av de som kjenner område fremstår dette som en flott hytte oppført i isolert bindingsverk i tre med ståltak.

  Informasjon hentet fra Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand, datert 09.06.2020, og Tilstandsrapport utført av Andre Solberg, datert 04.06.2020 For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Landbrukstakst og Tilstandsrapport.

  Oppvarming

  Vedovn og elektrisk varmepumpe på stue, elektriske varmekabler i badegulv.
  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.
  Namsos kommune opplyser at det er ingen mangler vedr pipe eller ildsted registrert. Tilsyn hvert 4. år. Feiing hvert 4. år, neste gang 2020. (med forbehold om endringer)

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen tomt.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 534 426 kvm, Eierform: Eiet tomt
  Tomteareal må anses som et ca. areal og er hentet fra matrikkelbrev tilsendt fra Namsos kommune.
  Arealene er fordelt slik:
  Gnr 47 Bnr 1: 1.287.330,1 kvm.
  Gnr 47 Bnr 5: 38.839,6 kvm
  Gnr 62 Bnr 5: 208.256,5 kvm

  Tun, jord og skog

  Produksjon:
  Produksjonen på eiendommen grasproduksjon. Dyrka jord leies ut. Videre har eiendommen festeinntekter, inntekter basert på utleie av grunn til kaianlegg i Saltkjeldvika og utleie av melkekvote. Eiendommen har også rett til kilenotfiske på Stamneset. Skogbruksgrunnlaget er noe beskjedent.

  Dyrket mark:
  Dyrket mark består av i følge gårdskart av 149,1 daa fulldyrka og 18,6 daa innmarkesbeite.
  Arealene består av 4 -5 sammenhengende teiger. jfr takstoppdatering fra 2019 er arealene leid ut på avtale til 2021 hvor avtalen kan fornyes. Arealene bukter seg som lange smale tarmer, med et større areal på nord side av fjøs og sør side av fjøs.
  Jordtype ser i all hovedsak ut til å være siltholdig sand med noe mold innblanding spesielt på arealene opp mot hovedvei. Arealene har mer modl innblanding opp mot hovedvei. Arealene har lite helling og fremstår ikke spesielt tørkesvake.
  Produksjonskapasiteten på arealene er god. Produksjon på arealene er gras.
  Arealene er grøftet med avskjæringsgrøfter og er delvis grøftet med drensgrøfter på våte partier. Grøftesystemet bærer preg av å være gammelt og det kommer opp vann på våte områder midt på areal nordvest for gårdstun og vest for gårdstun mellom vei og gårdstun. Dette kan ligne på en tett drensgrøft.

  Skog
  Skogbruksarealene ligger i hovedsak nord, sør og vest for gårdstun og fremstår som bestander avbrutt av vei og fjell i dagen,
  samt noe myr.
  Mye av skogbruksarealene ligger i helling. Mesteparten av arealene hvor det står mye skog fremstår likevel relativt lettdrevet og det er mulig å få virket på eiendommen ned til kjørbar helårsvei på en effektiv og grei måte.
  Eiendommens skogteiger har god tilgang på å få virket ned til vei. Likevel er skogen av slik karakter at maskinell hogst vil være mindre lønnsomt. Eventuell hogst bør samordnes med naboeiendommer. En del plukkhogst med traktor m/vinsj og mann m/motorsag vil kunne gi lønnsomhet på noe areal, men i mindre volum.
  Skogbruksarealene består av 464 daa, hvor av 75,2 daa er på høy bonitet, 151 daa er på middels bonitet og 237,8 daa er lav bonitet. 643,2 daa er uproduktiv skog. Hele eiendommen kommer inn under Statens vernskoggrense mot fjell og krever varsomhet ved flatehogst. Eiendommen har jfr skogbrukskontoret i Namsos ikke skogsbruksplan.
  Med basis i befaring fra vei og bruk av flyfoto går det frem at det er mye furu og lauv og tillegg til noe gran på eiendommen.
  Takstmannen anslår at en produksjonsevne på mellom 0,25 til 0,3 m3/år er realistisk men at det er lite areal som vil være attraktivt hogtsmessig. Med utgangspunkt i dette vil det være mulig å anslå en potensiell produksjonevne på omkring 100 kbm brutto pr år. En del av arealet ser ut til å være i hogstklasse 3 til 4 og noe skog er i hogstklasse 5. På eiendommen ser det ikke ut til å være større systematiske plantefelt i samme alder, men heller en større del naturlig forynging og bestander med større sammenblanding av hogtsklasser og tresorter, slik at en må forvente større grad av plukkhogst. I odelstaksten fra 2014 anslår en et årlig uttak på 20 kbm pr. år. Med basis i at det ikke er tatt ut skog siden 2014 kan en ser for seg noe høyere uttak i en periode, men at mye av arealet er uegnet for lønnsom hogst.
  Det er ikke registret arealer med miljøregistreringer i skog (Mis figurer). Videre er det heller ikke registret areal med spesielle begrensninger i forhold til vern av biotoper eller arter. En må påregne at det er en del behov for lauvtrerydding og avstandsregulering.
  Årlig balansekvantum brukt i beregningen er satt ved et snitt på 25 kbm bar og lauv virke redusert for topp og råte. Dette begrunnes i at det står en del hogstmoden skog og det ikke er hogd noe siden planen ble utarbeidet. En forutsetter derfor at det nok kan hogges litt mer den nærmeste perioden forutsatt at det plantes ny skog.

  Jakt
  Hjort og Elgjakten på eiendommen inngår i Otterøya Storvald. Valdet er inndelt i soner, og eiendommen tilhører jaktsone 2 med Aaen, Årnes, Einstad, Alte, Sætran mfl. Totalt er det 12 455 daa tellende areal i sone 2. Det tildeles jakt og avskytning på elg og hjort, samt rådyr. Tildelingen har vært økt noe siste år for å redusere stammen. Det oppgis til å være mulig å skyte 4 voksne hjortedyr på eiendommen + 1 kalv, samt at eiendommen er med i elgjakta. Minsteareal for felling av hjort er 200 da pr dyr og 5000 daa pr elg. Otterøya har et godt organisert opplegg for salg av hjortejakt.
  Leieinntekter i forbindelse med salg av hjortejakt oppgis i oppdatert takst fra 2019 til å variere fra 24 000 til 36 000 kr.

  Kilenotfiske på laks
  Eiendommen har rett til å sette ut 5 kilenoter for laksefiske på eiendommen på Stamneset. I Hovedsak er det bare 2 steder som har vært i bruk og som er gode "kast", bla annet ved "Islendingen og Matkroken". Kilenotfiske etter laks har tradisjonelt vært viktig for Otterøya og Namsos er en av landets viktigste laksefiske kommune. Kilenotfiske er hjemlet lov om laksefiske og innlandsfiske. Normalt sett er det jfr Fylkesmannen i Trøndelag en regel om at en kan ha en not pr. 250 m strandlinje. Fisketidene i området er hjemlet i forskrift om fisketider for anadrome laksefiske i sjøen og er for Namsenfjorden området 10.06-28.07, med unntak av helg i normal sesong. I odelstaksten ble det oppgitt et snitt over 3 år i fangstbøkene på 780 kg
  laks pr år på eiendommen i perioden 2009 til 2011. Normal bruk av kilenotfiske er ofte fiske til eget bruk med familie og venner. Næringsfiske med kilenot er idag mindre utbredt og viktig, enn det tidligere har vært i disse områdene. Tidligere har fisketider og reguleringer vært i noe endring, men har de siste årene vært stabilt.

  Kaianlegg i Saltkjelvika
  Eiendommen leier ut grunn til et kaianlegg til bruk for Salmar i Saltkjelvika, som driver oppdrett av fisk i fjorden. Avtalen ble inngått i 2012 og gjelder til 2020. jfr telefonsamtale med Salmar har de til intensjon og fremforhandle en avtale på samme vilkår i perioden fremover. De opplyser om at det har gått et undersjøisk ras ved kaia som gjør at kaia trenger ny offentlig godkjenning. Kaia er likevel i daglig bruk, og det er jfr oppdatering av takst i 2019 med referanse fra Namsos kommune ikke noe som tilsier at kaianlegget ikke kan brukes på grunn av raset. I verdisettingen legges det til grunn en fortsatt årlig leieinntekt på 30 000 kr for kaianlegget.

  Melkekvote
  Bruket har en melkekvote på 109 682 liter som leies ut i sin helhet til Otterøy samdrift gjennom gjeldende samdriftsavtale.
  Kvoten er bundet til eiendommen til 2020 og må fornyes eller leies ut videre innen 1 oktober i 2020 dersom kvoten ikke skal bli passiv. Kvoten kan selges eller leies ut på det frie markedet. Takstmannen har forutsatt et normalt 5 års perspektiv på utleie av melkekvoten med basis i at kvoten er utleid på kort tidshorisont.

  Festeinntekter
  Eiendommen har totalt 4 festekontrakter som genererer festeavgift. Videre er det en festekontrakt knyttet til et samfunnshus. 3 av kontraktene er inngått i perioden 1976-1980 og er på 80 til 99 år. 1 av kontraktene har rett til innløsing etter 50 år. Opprinnelig festeavgift er mellom 50 og 75 kr pr år.
  Videre er det en fornyet festekontrakt (gnr. 47 bnr. 1 f.nr. 3) i 1998 som er på 25 år, med rett til innløsning etter 50 år og prisregulering hvert 10. år. Årlig festeavgift ved avtaleinngåelse var 684 kr. Det har ikke lyktes å fremskaffe festekontrakten på tomta til samfunnshuset.
  1 av festetomtene er det pr. nå avtalt innløsning på. Videre er det begjært innløsning av 1 tomt til.
  jfr odelstaksten fra 2014 er det opplyst at årlige festeinntekter er samlet på omkring 1500 kr pr år, som legges til grunn for verdivurderingen.

  Otterøy Samdrift DA
  Eiendommen er andelseier i Otterøy samdrift og eier 1 % av samdrifta og stifter likens også for 1 % av samdriftas gjeld. Dette kommer av at kvoteordningen for melk tidligere var slik at en måtte ha minst 1 prosent eierskap for å flytte kvoter inn i en samdrift. I dag er det mulig å leie ut kvoter på en ordinær utleieavtale. Otterøy samdrift er interessert i å fornye avtalen om leie av kvote.
  Andelen er vurdert til å være symbolsk karakter og av så lav verdi at den ikke er medtatt i takstgrunnlaget.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Aglenvegen 60:
  Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett. Er tilkblet privat felles vassverk.
  Avløp: Eiendommen har ikke avløp, Eiendommen har septiktank.
  Direkte avkjørsel fra offentlig veg.

  Lostranda 2:
  Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
  Avløp: Eiendommen har ikke avløp, Eiendommen har ikke septiktank.
  Ingen vegadkomst.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanens arealdel for Namsos vedtatt 25.11.2010 og 27.01.2011 avsatt til LNF-område.
  Kommunen bekrefter at det ikke er innkommet nye arealplaner for dette området til kommunal behandling.

  Kulturminner og fredninger

  Det er pr idag ingen kjente verneplaner på eiendommen. Det er videre registrert hagelupiner som er fremmed art ved 2 veikryss. På Stamneset er det registrert et kulturminne med sikringssone. Dette er en steinrøys, sannsyligvis skadet under 2 verdenskrig.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.
   
  Det foreligger odel på eiendommen.
  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.
   
  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
   
  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
   
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.
   
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
   
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Gnr 47 Bnr 1:

  1917/900138-1/69  Erklæring/avtale  
  10.03.1917 
  Grensegangssak mellom bnr.1 og 2.

  1923/900389-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  21.04.1923 

  1923/900390-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  21.04.1923 
  Overført fra: 1703-47/2

  1933/900208-1/69  Bestemmelse om veg  
  20.12.1933 
  Bestemmelse om beiterett
  Bestemmelse om torvrettigheter
  Med flere bestemmelser
  Rettighetshaver:Bnr.5.
  Overført fra: 1703-47/2
   
  1937/1741-1/69  Bestemmelse om beiterett  
  16.09.1937 
  Rettighetshaver:Bnr.6.

  1938/653-1/69  Bestemmelse om beiterett  
  11.04.1938 
  Overført fra: 1703-47/2

  1949/1055-7/69  Festekontrakt - vilkår  
  10.05.1949 
  festetid: 99 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5007 Gnr:47 Bnr:1 Fnr:2
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1
  Kan ikke overdras uten samtykke av
  hjemmelshaver/utleier
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1952/2166-1/69  Bestemmelse om vannrett  
  06.08.1952 
  Rettighetshaver:Bnr.8.

  1959/430-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  11.02.1959 
  Overført fra: 1703-47/2

  1959/990170-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  03.07.1959 

  1959/990171-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  03.07.1959 
  Overført fra: 1703-47/2

  1960/983-2/69  Bestemmelse om vannrett  
  31.03.1960 
  Bestemmelse om vannledning
  Rettighetshaver:Bnr.9.
  Overført fra: 1703-47/2

  1960/985-2/69  Bestemmelse om vannrett  
  31.03.1960 
  Bestemmelse om vannledning
  Rettighetshaver:Bnr.10.
   
  1965/849-1/69  Bestemmelse om veg  
  08.03.1965 
  Grunnavståelse - fri veggrunn

  1969/1037-1/69  Bestemmelse om vannledn.  
  14.03.1969 
  Bestemmelse om felles vannverk
  Vederlagsfri rett til legging.

  1971/6472-1/69  Bestemmelse om veg  
  29.11.1971 
  Rettighetshaver:Bnr.3.
  Vedr.omlegging av veg.

  1973/6182-2/69  Festekontrakt - vilkår  
  17.09.1973 
  festetid: 25 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5007 Gnr:47 Bnr:1 Fnr:3
  ÅRLIG AVGIFT NOK 150
  MED FLERE BESTEMMELSER
  KAN IKKE OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
  HJEMMELSHAVER/UTLEIER
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2000/3844-2/69   ** Nye vilkår - feste  
  07.08.2000 
  Festetid: 25 år
  Årlig festeavgift: 684
  Fra 18.07.1998.
  Pant for forfalt festeavgift
  Bestemmelser om vilkår for slettelse av leiekontrakt
  Med flere bestemmelser

  1974/2404-1/69  Erklæring/avtale  
  16.04.1974 
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Overført fra: 1703-47/2

  1977/2067-2/69  Festekontrakt - vilkår  
  22.03.1977 
  festetid: 80 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5007 Gnr:47 Bnr:1 Fnr:4
  ÅRLIG AVGIFT NOK 75
  MED FLERE BESTEMMELSER
  BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
  KAN IKKE OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
  HJEMMELSHAVER/UTLEIER
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1979/11322-1/69  Erklæring/avtale  
  05.12.1979 
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Vedr.ferist.
  Overført fra: 1703-47/2

  1980/384-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  18.01.1980 

  1980/1251-2/69  Festekontrakt - vilkår  
  14.02.1980 
  festetid: 80 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5007 Gnr:47 Bnr:1 Fnr:5
  ÅRLIG AVGIFT NOK 150
  MED FLERE BESTEMMELSER
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1980/1768-1/69  Erklæring/avtale  
  05.03.1980 
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: 1703-47/2

  1980/3669-1/69  Rettighet  
  07.05.1980 
  Rettighetshaver:Idrettslaget Hjorten  
  Lnr: 2087282
  LEIEAVTALE
  LEIE-TID: 40 ÅR
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1989/5310-2/69  Best. om adkomstrett  
  30.06.1989 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:47 Bnr:17  
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Med flere bestemmelser

  1990/2197-2/69  Rettighet  
  19.03.1990 
  Rettighetshaver:Årnes Vasslag  
  Lnr: 2088876
  LEIEAVTALE
  Rett til å bore etter vann
  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om bebyggelse
  Elektriske kraftlinjer
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1996/766-4/69  Bestemmelse om veg  
  06.02.1996 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:47 Bnr:18  
  Overført fra: 1703-47/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1997/2473-1/69  Erklæring/avtale  
  30.04.1997 
  Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
  av denne eiendom

  1999/3658-2/69  Bestemmelse om veg  
  03.08.1999 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:47 Bnr:5  
  Bestemmelse om vannrett

  2005/4784-2/69  Erklæring/avtale  
  31.08.2005 
  tilsluttet Otterøya Samdrift DA fra 01.08.05 til 31.12.2025
  Med flere bestemmelser

  2012/37785-2/200  Bruksrett  
  13.01.2012 
  Rettighetshaver:Devik Per Hilmar  
  Fnr:
  Bestemmelser om vedlikehold
  Rett til å ta ut ved til eget bruk
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2014/929985-1/200   ** Prioritetsbestemmelse  
   28.10.2014 
  veket for: PANTEDOKUMENT 2014/929972-1/200

  2012/37785-3/200  Bruksrett  
  13.01.2012 
  Rettighetshaver:Skorstad Kristin  
  Fnr:
  Bestemmelser om vedlikehold
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2014/930008-1/200   ** Prioritetsbestemmelse  
  28.10.2014 
  veket for: PANTEDOKUMENT 2014/929972-1/200

  Gnr 47 Bnr 5:

  1934/900224-1/69  Bestemmelse om gjerde  
  12.05.1934 

  1969/1035-1/69  Erklæring/avtale  
  14.03.1969 
  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med vanningsanlegg-vannanlegg.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1996/766-4/69  Bestemmelse om veg  
  06.02.1996 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:47 Bnr:18  
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1999/3658-3/69  Bestemmelse om veg  
  03.08.1999 
  rettighetshaver:Knr:5007 Gnr:47 Bnr:1  

  2012/37785-2/200  Bruksrett  
  13.01.2012 
  Rettighetshaver:Devik Per Hilmar  
  Fnr:
  Bestemmelser om vedlikehold
  Rett til å ta ut ved til eget bruk
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2014/929985-1/200   ** Prioritetsbestemmelse  
  28.10.2014 
  veket for: PANTEDOKUMENT 2014/929972-1/200

  2012/37785-3/200  Bruksrett  
  13.01.2012 
  Rettighetshaver:Skorstad Kristin  
  Fnr:
  Bestemmelser om vedlikehold
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2014/930008-1/200   ** Prioritetsbestemmelse  
  28.10.2014 
  veket for: PANTEDOKUMENT 2014/929972-1/200

  Gnr 62 Bnr 5:

  1980/5939-2/69  Festekontrakt - vilkår  
  11.07.1980 
  festetid: 99 år
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5007 Gnr:62 Bnr:5 Fnr:7
  ÅRLIG AVGIFT NOK 50
  MED FLERE BESTEMMELSER
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2012/37785-2/200  Bruksrett  
  13.01.2012 
  Rettighetshaver:Devik Per Hilmar  
  Fnr:
  Bestemmelser om vedlikehold
  Rett til å ta ut ved til eget bruk
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2014/929985-1/200   ** Prioritetsbestemmelse  
  28.10.2014 
  veket for: PANTEDOKUMENT 2014/929972-1/200

  2012/37785-3/200  Bruksrett  
  13.01.2012 
  Rettighetshaver:Skorstad Kristin  
  Fnr:
  Bestemmelser om vedlikehold
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2014/930008-1/200   ** Prioritetsbestemmelse  
  28.10.2014 
  veket for: PANTEDOKUMENT 2014/929972-1/200

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnboken på eiendommen. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk og disse ligger vedlagt i salgsoppgaven sammen med eiendommens grunnbok.

  Ferdigattest

  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, og kommunen opplyser at det verken finnes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommens bygninger. I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jf § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
  Av tegninger foreligger det kun godkjente plan- og fasadetegninger av 01.07.2005 for hvilebu Stamneset med adresse Lostranda 2. Disse tegningene ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  3 380 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Einar Otto Ingulfsvand Takstdato : 09.06.2020 Markedsverdi : 3 380 000,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

  Kommunale avgifter

  Kr. 13 529 pr. år Innkluderer eiendomsskatt for Lostranda 2 samt renovasjon, branntilsyn/feiing, slamtømming og eiendomsskatt for Aglenvegen 60.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av felles privat gårdsvei.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Dødsboet's bobestyrer opplyser at festetomt med gnr 62 bnr 5 fnr 7 bortfestet til Ingar Madsen er under innløsing. Dette festeforholdet vil være innløst før overdragelse til ny eier, og innløsingssum for tomten tilfaller selger. Det er avtalt rett til båtplass, fortøyning, tidsmessig ferdselsrett frem til båtplass og delt bruk/vedlikehold av "Gamlehytta". Erklæring med skisse kan sees hos megler.
  Videre er det også fremsatt krav om innløsing av festetomt med gnr 47 bnr 1 fnr 3 bortfestet til Tove Bjerke. Innløsingssum for dette festeforholdet vil også tilfalle selger.
  Formuesverdi er forsøkt innhentet, men kan ikke leveres av skatteetaten.
  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk.
  Hvilebu og "Gammelhytta" på Stamnesset er ikke besiktiget av takstmann, og kun utvendig besiktiget av megler.

  Eiendommens bygninger er ryddet og våningshuset er rengjort. Noe innbo er fortsatt lagret på eiendommen. Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ikke ytterligere rengjort, og vil fremestå som ved visning. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen da dette er et salg fra dødsbo ved bostyrer. Bostyrer har derfor ikke kunnskap om objektet, og har ikke kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres grunnet dette til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk fagkyndig.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Boligselgerforsikring

  Selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring på våningshus.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.