Pål Kolberg Grønnerød, Fagansvarlig/Advokat - Landbruksmegling

Fagansvarlig / Advokat

PÅL KOLBERG GRØNNERØD

+47 952 01 900
pkg@landbruksmegling.no

Pål Kolberg Grønnerød, f. 1970, er utdannet økonom og jurist og har jobbet som advokat på Sellebakk i Fredrikstad siden 2002. Før dette var han ansatt i Nærings- og handelsdepartementet som rådgiver og senere som dommerfullmektig ved Fredrikstad tingrett. Grønnerød har som advokat landbruksjuss, overdragelse av gårdsbruk, tomtefeste og annen eiendomsjuss som sitt hovedvirke. Han driver fortsatt sin advokatpraksis i advokatfellesskapet Holm, Grønnerød & Brun parallelt med landbruksmegling og arbeid med kontrakter, odels- og konsesjonssaker for Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS. Han har selv vokst opp på gård med storfe-, gris- og kornproduksjon i Skjeberg.

TA KONTAKT MED PÅL