Eiendomsmegler MNEF

JØRN EGDEN

+47 906 99 232
jorn@landbruksmegling.no

Jørn Egden (1958) er utdannet markedsøkonom og eiendomsmegler og har arbeidet som megler siden 1987 i Østfold og Follo. Jørn var ansatt i DNB Eiendom i Askim som daglig og faglig leder fra 1995 før han begynte som megler i Tegneby og Grønnerød Landbruksmegling AS i 2020.

Jørn Egden har lang og bred erfaring innenfor megling av fast eiendom og har bistått ved mer enn 2000 eiendomsomsetninger, herunder en rekke landbrukseiendommer. Bistand ved salg av landbrukseiendom kan være både komplisert og utfordrende. Erfaring og kompetanse er derfor helt avgjørende for en vellykket gjennomføring av en slik handel.

TA KONTAKT MED JØRN