Henrik Båfjord landbruksmegler, landbruksmegling trøndelag

Eiendomsmegler

HENRIK BÅFJORD

+47 417 97 200
baafjord@landbruksmegling.no

Henrik Båfjord, f 1966 har jobbet som eiendomsmegler i Namdalen siden 2001 og har således lang og allsidig erfaring med megling av alt fra landbrukseiendommer, næringseiendommer, leiligheter, eneboliger, prosjekt og tomter. Henrik har erfaring fra Nylander senere Krogsveen, Aktiv og Boli Eiendomsmegling.

Henrik har befalsutdanning fra Luftforsvaret og har tidligere jobbet i Forsvaret og i fotobransjen.
Henrik er opptatt av gjennom grundig arbeid og god kontakt å hjelpe kunden med gjennomføring av en vellykket handel.

TA KONTAKT MED HENRIK