Skal du selge gården?

Her er 5 tips til hva du må tenke på!

1. Førsteinntrykket av gården er viktig.

Du tenker kanskje at det mest sannsynlig er aktive bønder som aktuelle kjøpere av eiendommen din? Sannheten er at kjøperen av gården like gjerne kan være noen som aldri før har hatt befatning med gårdsdrift. Det er nemlig vanligere med en overvekt av interessenter på visning som aldri tidligere har bodd på gård. Derfor er det veldig viktig og også posisjonere deg mot denne kjøpergruppen i forberedelsene til salget. Disse interessentene tenker ikke nødvendigvis på om det er råmesterk jord eller god arrondering. De har ofte helt andre kriterier som går mer på de «myke» verdiene ved eiendommen. Eksempler kan være: Hvordan våningshuset ser ut innvendig? Er gårdstunet ryddet? Er bygningsmassen velstelt? Er det gode solforhold? For å tekkes også denne kjøpergruppen bør man fokusere på fremme gården fra sin beste side rent estetisk. Skal du oppnå høyest mulig pris for din eiendom kan vi med stor sikkerhet si at du aldri vil få så godt timebetalt igjen som tiden du brukte på å «shine» opp eiendommen!

2. Odel, konsesjon og boplikt.

I tillegg til avhendingsloven vil man i et gårdssalg også måtte forholde seg til odelsloven, konsesjonsloven, jordloven og skatteloven. En del avklaringer med hensyn til ovennevnte lover er viktig å gjennomføre før eiendommen legges ut for salg. Hvem i familien har odel på eiendommen? Hvilke deler av eiendommen min beskattes og hvor mye skatt på gevinst blir det snakk om? I hvilken grad vil kommunen blande seg inn i pris og hvem som kjøper gården? Hvem skal foreta verditaksten på eiendommen? Dette er eksempler på noen viktige forhold som man må ha kontroll på.

3. Vær åpen om alle feil og mangler ved eiendommen.

Det skaper et mye bedre forhold til alle parter i etterkant av salget. Svært få eiendommer er feilfrie og det er de fleste kjøpere klar over. Mangler en jordteig grøfting, si ifra. Er det mus i våningshuset, si ifra. Ligger det en søppelfylling i skogen, si ifra. Lekker det olje fra traktoren, si ifra. Dersom kjøper blir
informert om slike forhold før kjøpet er det svært sjeldent at det påvirker kjøpsavgjørelsen.

4. Tenk bærekraftig utvikling.

La noen av ressursene på gården være igjen til nestemann. Det kan ofte være fristende å ta ut alt hogstmodent tømmer, eller rense eiendommen for alt brukenes redskap eller verktøy. Når man heller velger å selge en eiendom med et godt ressursgrunnlag så henter man ofte igjen disse verdiene i økt sluttsum på salget. Se også om det er mulig å fristille avtaler som kan være hemmende for salget så som langvarige jordleieavtaler eller kåravtaler.

5. En stor avgjørelse.

Å selge en gård er en stor avgjørelse, ikke minst på det følelsesmessige plan. Det er mange aspekter som skal tas hensyn til. Det å ha en åpen dialog og få innspill av de rundt en så vel som med fagpersonene som skal forestå salget kan ofte være konstruktivt. Sørg for at du tilknytter deg fagpersoner som gir deg oppriktige og kvalifiserte råd.

Vurderer du å selge gården din?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.

Klikk her for å lese mer om salg av gårdsbruk.